To frontpage! Tilmeld Dig GRATIS på Club Supplier!
   
   
   
   
   
 
Supplier - partnere:
Visit Post Denmark - International


Besøg Noratel Danmark A/S på Supplier.dk!


Besøg Hagens fjedre på Supplier.dk!


Besøg M-Comp!


Besøg Overgaard Transformere på Supplier.dk!

 
 

 
 
 

Juridisk meddelelse

SupplyChain Technology tilstræber sig at de oplysninger og data, der befinder sig på Supplier.dk, er korrekte. Vi påtager os imidlertid intet ansvar for og kan ikke garantere at de oplysninger og data, vi stiller til rådighed, er korrekte, fyldestgørende og opdaterede. Dette gælder også; for de web-steder, som brugerne føres videre til via et hyperlink. Ligeledes påtager SupplyChain Technology sig intet ansvar for indholdet af et web-sted, som der gives adgang til via et sådant hyperlink. SupplyChain Technology forbeholder sig ret til at forbedre, tilføje eller slette oplysninger eller data uden forudgående varsel.

Oplysninger
Oplysninger og data på Supplier.dk, har til hensigt at give brugeren oplysninger om leverandører. Data der vises i virksomhedspræsentationerne, opdateres og vedligeholdes af leverandørerne selv. Det er derfor ikke SupplyChain Technology der kan drages til ansvar for urigtige eller usaglige oplysninger. Vi vil dog bestræbe os på at vedligeholde og ajourføre alle data, i det omfang vi ser det muligt, som også beskrevet i vores annonceringsbetingelser. SupplyChain Technology påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader, tab eller andre omkostninger, der kan forekomme som resultat af brug af de oplysninger eller data, der er indhentet fra Supplier.dk. Der eksisterer ingen rettigheder eller forpligtelser mellem SupplyChain Technology, brugeren af Supplier.dk eller tredje part.

Indholdet
Indholdet af Supplier.dk er SupplyChain Technology’s ejendom. Kopiering af oplysninger og data, især brug af tekst, dele af tekst eller grafisk materiale, kræver skriftlig godkendelse fra SupplyChain Technology. Dog undtaget fra dette, kan tekst og grafik, der fremvises i virksomhedspræsentationerne, udskrives eller benyttes i forbindelse med etablering af kontakt med den pågældende leverandør, men ikke videredistribueres med salg for øje. Alle oplysninger og data, herunder brugen af disse, såvel som påvirkninger, udeladelser eller tilladelser, der er givet i forbindelse med Supplier.dk, er ifølge gældende dansk lov.

Lovvalg - værneting
Dette website er rettet mod danske brugere. Enhver tvist relateret til denne webside skal afgøres efter dansk ret af Københavns Byret.

Ændringer
Disse betingelser kan ændres af SupplyChain Technology uden varsel.